هواکش خانگی هایلوکس ۱۰ سانت دمنده (دمپر برقی)

372.000تومان

هواکش خانگی هایلوکس ۱۰ سانت دمنده مدل VDI-10S2S به منظور اتصال به کانال یا تخلیه آزاد کارایی داشته و در ساختار آن از پلاستیک تزریق شده بهره‌گیری شده است. افزون بر این، هواکش مذکور به اتصال ارت نیز مجهز بوده و موتور آن از نوع کلاس B است.

هواکش خانگی هایلوکس ۱۰ سانت دمنده
هواکش خانگی هایلوکس ۱۰ سانت دمنده (دمپر برقی)