هواکش صنعتی سنگین فلزی ۶۰ سانت ۱۴۶۰ دور دمنده

3.380.000تومان

از هواکش صنعتی سنگین فلزی 60 سانت 1460 دور می‌توان در سالن‌های بزرگ هم‌چون گلخانه‌ها، کارخانه‌ها، مرغداری‌ها، خشک‌شویی‌های بزرگ، مرغداری‌ها و اماکنی از این دسته بهره برد. از آن جایی که درجه حفاظت این محصول IP44 بوده، در برابر ورود اجسام خارجی با قطر بیش از 1 میلی‌متر و همچنین پاشش آب یا رطوبت مقاومت بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد.

هواکش صنعتی سنگین فلزی 60 سانت 1460 دور
هواکش صنعتی سنگین فلزی ۶۰ سانت ۱۴۶۰ دور دمنده