پوشش عایقی بزرگ آراد کاوش پی

21.000تومان

از جمله ویژگی‌های پوشش عایقی بزرگ آراد کاوش پی می‌توان به وجود پلیمر در ساختار این عایق‌ها اشاره داشت. به دلیل وجود پلیمر در ساختار این محصول، عایق مذکور می‌تواند  در شرایط آب و هوایی بسیار سخت از تجهیز مورد نظر به خوبی مراقبت کرده و از اتصالی لحظه‌ای جلوگیری به عمل آورد

پوشش عایقی بزرگ آراد کاوش پی
پوشش عایقی بزرگ آراد کاوش پی

21.000تومان