چراغ خیابانی مدل فروزان جیوه ۱۲۵ ولت گلنور

1.691.000تومان

در یک نگاه کلی می‌توان گفت که چراغ خیابانی مدل فروزان جیوه 125 ولت گلنور با تکیه بر اجزای تشکیل‌دهنده خود می‌توانند روشنایی معابر را به بهترین شکل ممکن تأمین کرده و نور مورد نیاز محیط‌های مختلف را ارائه دهند.

چراغ خیابانی مدل فروزان جیوه 125 ولت گلنور
چراغ خیابانی مدل فروزان جیوه ۱۲۵ ولت گلنور