چراغ خیابانی مدل کیهان یک جیوه ۲۵۰ ولت گلنور

2.686.000تومان

در یک نگاه کلی می‌توان گفت که چراغ خیابانی مدل کیهان یک جیوه 250 ولت گلنور با تکیه بر اجزای تشکیل‌دهنده خود می‌توانند روشنایی معابر را به بهترین شکل ممکن تأمین کرده و نور مورد نیاز محیط‌های مختلف را ارائه دهند.

چراغ خیابانی مدل کیهان یک جیوه 250 ولت گلنور
چراغ خیابانی مدل کیهان یک جیوه ۲۵۰ ولت گلنور