چراغ نشان راهنمای اضطراری ویستا ۵ ولت آویز گلنور

3.046.000تومان

در یک نگاه کلی به چراغ نشان راهنمای اضطراری ویستا 5 ولت آویز گلنور می‌توان گفت که این محصول بهترین گزینه برای روشنایی‌بخشی به اماکن خروجی در ساختمان‌های مختلف به حساب می‌آید که غالباً با استفاده از باتری کار کرده و می‌تواند نور مورد نیاز را تأمین نماید.

چراغ نشان راهنمای اضطراری ویستا 5 ولت آویز گلنور
چراغ نشان راهنمای اضطراری ویستا ۵ ولت آویز گلنور