چراغ پارکی مدل اوربیتال ۲۵ وات گلنور

1.679.000تومان

در یک نگاه کلی می‌توان گفت که چراغ پارکی مدل اوربیتال 25 وات گلنور یکی از تجهیزات روشنایی ایده‌آل بوده که در کنار تأمین نور کافی مزیت‌های فراوان دیگری هم‌چون تأمین امنیت، زیباسازی شهر، افزایش سطح انرژي افراد و… را نیز دارد.

چراغ پارکی مدل اوربیتال 25 وات گلنور
چراغ پارکی مدل اوربیتال ۲۵ وات گلنور