چراغ پارکی LED مدل تترا ۳۰ وات گلنور

1.888.000تومان

در یک نگاه کلی می‌توان گفت که چراغ پارکی LED مدل تترا 30 وات گلنور یکی از تجهیزات روشنایی ایده‌آل بوده که در کنار تأمین نور کافی مزیت‌های فراوان دیگری هم‌چون تأمین امنیت، زیباسازی شهر، افزایش سطح انرژي افراد و… را نیز دارد.

چراغ پارکی LED مدل تترا 30 وات گلنور
چراغ پارکی LED مدل تترا ۳۰ وات گلنور