چراغ پارکی LED مدل یاقوت ۳۵ وات گلنور

3.118.000تومان

در یک نگاه کلی می‌توان گفت که چراغ پارکی LED مدل یاقوت 35 وات گلنور یکی از تجهیزات روشنایی ایده‌آل بوده که در کنار تأمین نور کافی مزیت‌های فراوان دیگری هم‌چون تأمین امنیت، زیباسازی شهر، افزایش سطح انرژي افراد و… را نیز دارد.

چراغ پارکی LED مدل یاقوت 35 وات گلنور
چراغ پارکی LED مدل یاقوت ۳۵ وات گلنور

3.118.000تومان