کابلشو آلومینیوم سایز ۷۰ برتر اتصال کلاته

10.810تومان

بهره‌گیری از کابلشو آلومینیوم سایز 70 برتر اتصال کلاته به منظور کاهش آسیب‌ها و تلفات جانی همواره در حال افزایش است. انواع مختلف این محصول در سایزهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و تنها زمانی امکان بهره‌گیری از آن‌ها وجود داشته که هم محل کابل و هم محل اتصال هر دو از جنس آلومینیوم باشند.

کابلشو آلومینیوم سایز 70 برتر اتصال کلاته
کابلشو آلومینیوم سایز ۷۰ برتر اتصال کلاته