کابلشو بی متال DTL 2 سایز ۵۰ برتر اتصال کلاته

54.150تومان

کابلشو بی متال DTL 2 سایز 50 برتر اتصال کلاته از جمله انواع مختلف اتصالات کابل به حساب می‌آید. معمولاً جریان عبوری از کابل‌ها در مقایسه با سیم‌های معمولی بیش‌تر بوده و این جریان بر حسب سایز کابل مورد نظر است.

مكان گيرنده
کابلشو بی متال DTL 2 سایز ۵۰ برتر اتصال کلاته