کابلشو مسی سایز ۱۰ سوراخ ۶ برتر اتصال کلاته

4.600تومان

کابلشو مسی سایز 10 سوراخ 6 برتر اتصال کلاته در مقایسه با کابلشوهای آلومینیومی استحکام مکانیکی بالاتری دارد؛ به همین خاطر ساقه یا طول و همچنین ضخامت آن در مقایسه با کابلشوهای آلومینیومی کم‌تر است. این مدل از کابلشوها دچار هیچ‌گونه شکافی نشده و کاملاً خالص است.

کابلشو مسی سایز 10 سوراخ 6 برتر اتصال کلاته
کابلشو مسی سایز ۱۰ سوراخ ۶ برتر اتصال کلاته