کابلشو مسی سایز ۱۲۰ سوراخ ۱۲ برتر اتصال کلاته

53.200تومان

کابلشو مسی سایز 120 سوراخ 12 برتر اتصال کلاته در مقایسه با کابلشوهای آلومینیومی استحکام مکانیکی بالاتری دارد؛ به همین خاطر ساقه یا طول و همچنین ضخامت آن در مقایسه با کابلشوهای آلومینیومی کم‌تر است. این مدل از کابلشوها دچار هیچ‌گونه شکافی نشده و کاملاً خالص است.

کابلشو مسی سایز 120 سوراخ 12 برتر اتصال کلاته
کابلشو مسی سایز ۱۲۰ سوراخ ۱۲ برتر اتصال کلاته