کابلشو مسی سایز ۲۵ سوراخ ۸ برتر اتصال کلاته

10.400تومان

کابلشو مسی سایز 25 سوراخ 8 برتر اتصال کلاته در مقایسه با کابلشوهای آلومینیومی استحکام مکانیکی بالاتری دارد؛ به همین خاطر ساقه یا طول و همچنین ضخامت آن در مقایسه با کابلشوهای آلومینیومی کم‌تر است. این مدل از کابلشوها دچار هیچ‌گونه شکافی نشده و کاملاً خالص است.

کابلشو مسی سایز 25 سوراخ 8 برتر اتصال کلاته
کابلشو مسی سایز ۲۵ سوراخ ۸ برتر اتصال کلاته

10.400تومان