کابلشو مسی سایز ۳۰۰ سوراخ ۲۰ برتر اتصال کلاته

185.250تومان

کابلشو مسی سایز 300 سوراخ 20 برتر اتصال کلاته در مقایسه با کابلشوهای آلومینیومی استحکام مکانیکی بالاتری دارد؛ به همین خاطر ساقه یا طول و همچنین ضخامت آن در مقایسه با کابلشوهای آلومینیومی کم‌تر است. این مدل از کابلشوها دچار هیچ‌گونه شکافی نشده و کاملاً خالص است.

کابلشو مسی سایز 300 سوراخ 20 برتر اتصال کلاته
کابلشو مسی سایز ۳۰۰ سوراخ ۲۰ برتر اتصال کلاته

185.250تومان