کابلشو مسی سایز ۷۰ سوراخ ۱۲ برتر اتصال کلاته

38.950تومان

کابلشو مسی سایز 70 سوراخ 12 برتر اتصال کلاته در مقایسه با کابلشوهای آلومینیومی استحکام مکانیکی بالاتری دارد؛ به همین خاطر ساقه یا طول و همچنین ضخامت آن در مقایسه با کابلشوهای آلومینیومی کم‌تر است. این مدل از کابلشوها دچار هیچ‌گونه شکافی نشده و کاملاً خالص است.

کابلشو مسی سایز 70 سوراخ 12 برتر اتصال کلاته
کابلشو مسی سایز ۷۰ سوراخ ۱۲ برتر اتصال کلاته