کابل آلومینیوم خودنگهدار ۱ در ۱۶ بعلاوه ۱۶ سیمیا

22.300تومان

کابل آلومینیوم خودنگهدار 1 در 16 بعلاوه 16 سیمیا در برابر پارگی و خوردگی مقاومت خیلی خوبی از خود نشان داده و سطح ایمنی آن نیز بالاست؛ از این رو می‌توان از آن در شبکه توزیع نیروی برق با خاطری آسوده استفاده کرد.

مكان گيرنده
کابل آلومینیوم خودنگهدار ۱ در ۱۶ بعلاوه ۱۶ سیمیا