کابل آلومینیوم خودنگهدار ۱ در ۲۵ بعلاوه ۲۵ سیمیا

35.600تومان

کابل آلومینیوم خودنگهدار 1 در 25 بعلاوه 25 سیمیا در برابر پارگی و خوردگی مقاومت خیلی خوبی از خود نشان داده و سطح ایمنی آن نیز بالاست؛ از این رو می‌توان از آن در شبکه توزیع نیروی برق با خاطری آسوده استفاده کرد.

مكان گيرنده
کابل آلومینیوم خودنگهدار ۱ در ۲۵ بعلاوه ۲۵ سیمیا