کابل آلومینیوم خودنگهدار ۳ در ۳۵ بعلاوه ۳۵ بعلاوه ۲۵ بعلاوه ۲۵ سیمیا

133.400تومان

کابل آلومینیوم خودنگهدار 3 در 35 بعلاوه 35 بعلاوه 25 بعلاوه 25 سیمیا در برابر پارگی و خوردگی مقاومت خیلی خوبی از خود نشان داده و سطح ایمنی آن نیز بالاست؛ از این رو می‌توان از آن در شبکه توزیع نیروی برق با خاطری آسوده استفاده کرد.

مكان گيرنده
کابل آلومینیوم خودنگهدار ۳ در ۳۵ بعلاوه ۳۵ بعلاوه ۲۵ بعلاوه ۲۵ سیمیا