کابل آلومینیوم خودنگهدار ۳ در ۵۰ بعلاوه ۱۶ بعلاوه ۵۰ سیمیا

151.700تومان

کابل آلومینیوم خودنگهدار 3 در 50 بعلاوه 16 بعلاوه 50 سیمیا در برابر پارگی و خوردگی مقاومت خیلی خوبی از خود نشان داده و سطح ایمنی آن نیز بالاست؛ از این رو می‌توان از آن در شبکه توزیع نیروی برق با خاطری آسوده استفاده کرد.

مكان گيرنده
کابل آلومینیوم خودنگهدار ۳ در ۵۰ بعلاوه ۱۶ بعلاوه ۵۰ سیمیا