کابل آلومینیوم مفتولی ۳ در ۹۵ بعلاوه ۹۵ بعلاوه ۲۵ بعلاوه ۲۵ سیم و کابل اختر

215.600تومان

کابل آلومینیوم مفتولی 3 در 95 بعلاوه 95 بعلاوه 25 بعلاوه 25 سیم و کابل اختر میزان رسانایی مطلوبی داشته و مقاومت آن‌ها نیز نسبتاً پایین است. افزون بر این، کابل‌های آلومینیومی نسبت به نمونه مشابه مسی به صرفه‌تر هستند و قیمت ارزان‌تری دارند؛ به همین خاطر احتمال سرقت این مدل از کابل‌ها نسبت به کابل‌های مسی بسیار پایین‌تر است.

کابل آلومینیوم مفتولی 3 در 95 بعلاوه 95 بعلاوه 25 بعلاوه 25
کابل آلومینیوم مفتولی ۳ در ۹۵ بعلاوه ۹۵ بعلاوه ۲۵ بعلاوه ۲۵ سیم و کابل اختر