کابل آلومینیوم مفتولی ۴ در ۱۰ سیم و کابل اختر

41.800تومان

کابل آلومینیوم مفتولی 4 در 10 سیم و کابل اختر  میزان رسانایی مطلوبی داشته و مقاومت آن‌ها نیز نسبتاً پایین است. افزون بر این، کابل‌های آلومینیومی نسبت به نمونه مشابه مسی به صرفه‌تر هستند و قیمت ارزان‌تری دارند؛ به همین خاطر احتمال سرقت این مدل از کابل‌ها نسبت به کابل‌های مسی بسیار پایین‌تر است.

کابل آلومینیوم مفتولی 4 در 10 سیم و کابل اختر
کابل آلومینیوم مفتولی ۴ در ۱۰ سیم و کابل اختر