کابل افشان ۱ در ۲۴۰ سیمیا

1.291.200تومان

کابل افشان 1 در 240 سیمیا متشکل از چندین سیم نازک به عنوان هادی یا رسانا بوده که به هم دیگر پیچ خورده یا چسبیده‌اند. هادی در نظر گرفته شده برای این کابل نرم بوده و دارای عایقی انعطاف‌پذیر است. رسانای هر سطح مقطع متشکل از تعدادی سیم با قطر کم بوده و همین قطر کم سبب می‌شود که این کابل در مقایسه با سایر کابل‌های ضخیم آسیب‌پذیرتر باشد.

کابل افشان 1 در 240 سیمیا
کابل افشان ۱ در ۲۴۰ سیمیا