کابل شبکه با تست فلوک cat6 جنس SF یا UTP و عایق LSZH سیمیا

34.900تومان

کابل شبکه با تست فلوک cat6 جنس SF یا UTP و عایق LSZH سیمیاعرضه شده توسط توزیع نیرو نوین مجموعه‌ای از سیم‌هایی از جنس مس بوده که به منظور اتصال و انتقال دیتا مابین کامپیوترها و روترها، سوئیچ‌ها و شبکه‌های استورج  و در کل مابین اجزا و مولفه‌های شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کابل شبکه با تست فلوک cat6 جنس SF یا UTP و عایق LSZH سیمیا

34.900تومان