کابل مخابراتی طوسی هوایی ۲ در ۲ در نیم سیمیا

7.400تومان

کابل مخابراتی طوسی هوایی 2 در 2 در نیم سیمیا به دلیل ساختاری که داشته در مقایسه با کابل‌های مخابراتی زمینی بیش‌تر در معرض نور، بارندگی و شرایط اقلیمی نامساعد قرار دارد؛ از این رو کیفیت بالای این محصول بسیار حائز اهمیت است.

مكان گيرنده
کابل مخابراتی طوسی هوایی ۲ در ۲ در نیم سیمیا