کابل مخابراتی طوسی هوایی ۵۰ در ۲ در ۶ دهم سیمیا

188.200تومان

کابل مخابراتی طوسی هوایی 50 در 2 در 6 دهم سیمیا به دلیل ساختاری که داشته در مقایسه با کابل‌های مخابراتی زمینی بیش‌تر در معرض نور، بارندگی و شرایط اقلیمی نامساعد قرار دارد؛ از این رو کیفیت بالای این محصول بسیار حائز اهمیت است.

مكان گيرنده
کابل مخابراتی طوسی هوایی ۵۰ در ۲ در ۶ دهم سیمیا