کابل مفتولی ۱ در ۱۲۰ روکش PVC سیمیا

83.400تومان

از کابل مفتولی 1 در 120 روکش PVC سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

کابل مفتولی ۱ در ۱۲۰ روکش PVC سیمیا

83.400تومان