کابل مفتولی ۱ در ۱۲۰ سیمیا (۶۰۰/۱۰۰۰V) (NYY)

633.200تومان

از کابل مفتولی 1 در 120 سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

کابل مفتولی 1 در 120 سیمیا
کابل مفتولی ۱ در ۱۲۰ سیمیا (۶۰۰/۱۰۰۰V) (NYY)

633.200تومان