کابل مفتولی ۱ در ۱۸۵ روکش PVC سیمیا

128.900تومان

از کابل مفتولی 1 در 185 روکش PVC سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

مكان گيرنده
کابل مفتولی ۱ در ۱۸۵ روکش PVC سیمیا