کابل مفتولی ۱ در ۲۴۰ روکش XLPE سیمیا

163.200تومان

از کابل مفتولی 1 در 240 روکش XLPE سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

مكان گيرنده
کابل مفتولی ۱ در ۲۴۰ روکش XLPE سیمیا