کابل مفتولی ۱ در ۵۰ روکش PVC سیمیا

38.500تومان

از کابل مفتولی 1 در 50 روکش PVC سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

مكان گيرنده
کابل مفتولی ۱ در ۵۰ روکش PVC سیمیا