کابل مفتولی ۱ در ۵۰ سیمیا (۶۰۰/۱۰۰۰V) (NYY)

247.500تومان

از کابل مفتولی 1 در 50 سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

کابل مفتولی ۱ در ۵۰ سیمیا (۶۰۰/۱۰۰۰V) (NYY)