کابل مفتولی ۱ در ۹۵ سیمیا (۶۰۰/۱۰۰۰V) (NYY)

496.200تومان

از کابل مفتولی 1 در 95 سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

کابل مفتولی 1 در 95 سیمیا
کابل مفتولی ۱ در ۹۵ سیمیا (۶۰۰/۱۰۰۰V) (NYY)