کابل مفتولی ۲ در دو و نیم سیمیا (۶۰۰/۱۰۰۰V) (NYY)

35.500تومان

از کابل مفتولی 2 در دو و نیم سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

کابل مفتولی 2 در دو و نیم سیمیا
کابل مفتولی ۲ در دو و نیم سیمیا (۶۰۰/۱۰۰۰V) (NYY)