کابل مفتولی ۲ در ۱۰ روکش XLPE کلاس ۲ سیمیا

29.600تومان

از کابل مفتولی 2 در 10 روکش XLPE کلاس 2 سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

مكان گيرنده
کابل مفتولی ۲ در ۱۰ روکش XLPE کلاس ۲ سیمیا