کابل مفتولی ۲ در ۳۵ روکش XLPE سیمیا

71.100تومان

از کابل مفتولی 2 در 35 روکش XLPE سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

کابل مفتولی ۲ در ۳۵ روکش XLPE سیمیا

71.100تومان