کابل مفتولی ۳ در ۱۵۰ بعلاوه ۷۰ روکش XLPE سیمیا

368.700تومان

از کابل مفتولی 3 در 150 بعلاوه 70 روکش XLPE سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

کابل مفتولی ۳ در ۱۵۰ بعلاوه ۷۰ روکش XLPE
کابل مفتولی ۳ در ۱۵۰ بعلاوه ۷۰ روکش XLPE سیمیا