کابل مفتولی ۳ در ۱۸۵ به علاوه ۹۵ سیمیا (۶۰۰/۱۰۰۰V) (NYY)

3.559.300تومان

از کابل مفتولی 3 در 185 به علاوه 95 سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

کابل مفتولی ۳ در ۱۸۵ به علاوه ۹۵ سیمیا (۶۰۰/۱۰۰۰V) (NYY)