کابل مفتولی ۳ در ۲۵ بعلاوه ۱۶ روکش XLPE سیمیا

79.400تومان

از کابل مفتولی 3 در 25 بعلاوه 16 روکش XLPE سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

کابل مفتولی ۳ در ۲۵ بعلاوه ۱۶ روکش XLPE سیمیا

79.400تومان