کابل مفتولی ۳ در ۲۵ به علاوه ۱۶ سیمیا (۶۰۰/۱۰۰۰V) (NYY)

509.000تومان

از کابل مفتولی 3 در 25 به علاوه 16 سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

کابل مفتولی ۳ در ۲۵ به علاوه ۱۶ سیمیا (۶۰۰/۱۰۰۰V) (NYY)

509.000تومان