کابل مفتولی ۳ در ۴ سیمیا (۶۰۰/۱۰۰۰V) (NYY)

77.900تومان

از کابل مفتولی 3 در 4 سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

کابل مفتولی 3 در 4 سیمیا
کابل مفتولی ۳ در ۴ سیمیا (۶۰۰/۱۰۰۰V) (NYY)

77.900تومان