کابل مفتولی ۳ در ۷۰ به علاوه ۳۵ سیمیا (۶۰۰/۱۰۰۰V) (NYY)

1.320.400تومان

از کابل مفتولی 3 در 70 به علاوه 35 سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

کابل مفتولی ۳ در ۷۰ به علاوه ۳۵ سیمیا (۶۰۰/۱۰۰۰V) (NYY)