کابل مفتولی ۳ در ۹۵ بعلاوه ۵۰ روکش XLPE سیمیا

241.200تومان

از کابل مفتولی 3 در 95 بعلاوه 50 روکش XLPE سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

کابل مفتولی ۳ در ۹۵ بعلاوه ۵۰ روکش XLPE سیمیا

241.200تومان