کابل مفتولی ۳ در ۹۵ به علاوه ۵۰ سیمیا (۶۰۰/۱۰۰۰V) (NYY)

1.799.100تومان

از کابل مفتولی 3 در 95 به علاوه 50 سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

کابل مفتولی ۳ در ۹۵ به علاوه ۵۰ سیمیا (۶۰۰/۱۰۰۰V) (NYY)