کابل مفتولی ۴ در ۱۰ روکش XLPE کلاس ۲ سیمیا

44.200تومان

از کابل مفتولی 4 در 10 روکش XLPE کلاس 2 سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

کابل مفتولی ۴ در ۱۰ روکش XLPE کلاس ۲ سیمیا