کابل مفتولی ۴ در ۲۵ روکش XLPE سیمیا

88.000تومان

از کابل مفتولی 4 در 25 روکش XLPE سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

کابل مفتولی ۴ در ۲۵ روکش XLPE سیمیا