کابل مفتولی ۵ در ۱۶ سیمیا (۶۰۰/۱۰۰۰V) (NYY)

126.400تومان

از کابل مفتولی 5 در 16 سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

کابل مفتولی ۵ در ۱۶ سیمیا (۶۰۰/۱۰۰۰V) (NYY)