کابل مفتولی ۵ در ۶ سیمیا (۶۰۰/۱۰۰۰V) (NYY)

126.400تومان

از کابل مفتولی 5 در 6 سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

کابل مفتولی 5 در 6 سیمیا
کابل مفتولی ۵ در ۶ سیمیا (۶۰۰/۱۰۰۰V) (NYY)