کابل مفتولی NYM دو در چهار سیمیا (۳۰۰/۵۰۰V)

50.200تومان

از کابل مفتولی NYM دو در چهار سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

کابل مفتولی NYM دو در یک و نیم
کابل مفتولی NYM دو در چهار سیمیا (۳۰۰/۵۰۰V)