کابل مفتولی NYM سه در دو و نیم سیمیا (۳۰۰/۵۰۰V)

47.600تومان

از کابل مفتولی NYM سه در دو و نیم سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

مكان گيرنده
کابل مفتولی NYM سه در دو و نیم سیمیا (۳۰۰/۵۰۰V)